02/20/17

Wielka Rosja w małym kadrze

Konkurs fotograficzny

organizowany w ramach drugiej opolskiej edycji Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską

 Wielka Rosja w małym kadrze

 projekt konkurs plakat

 

§1 Regulamin konkursu

I. Organizacja

 1.       Organizatorami konkursu są: Koło Naukowe Kultury Rosyjskiej, Stowarzyszenie Opolskie Lamy oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód.

2.       Patronami konkursu są: Galeria Sztuki Współczesnej, Fundacja 2.8 oraz Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.

3. Konkurs ma charakter otwarty. Nie ma opłat wpisowych.

4. Celem konkursu jest stworzenie zbioru wizualnych refleksji na temat Rosji, która jest krajem stosunkowo nam bliskim, a jednak nadal tajemniczym i nieoczywistym. Jej ogromny obszar zarówno w sensie terytorium jaki i kultury, historii, mentalności jest wspaniałym zbiorem inspiracji. Uczestnicy konkursu wybierając konkretny kadr, sytuację, miejsce – opowiadają historię i prezentują swój punkt widzenia na naszych wschodnich sąsiadów. Konkurs organizowany jest właśnie po to, aby zebrać i zaprezentować wszystkie te fotograficzne wypowiedzi w ramach Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik nad Opolem.

5. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie zorganizowana wystawa wyróżnionych zdjęć. Informacje o wystawie pojawią się w marcu.

 

 II. Przebieg konkursu

 1. W konkursie może wziąć udział każdy. Skierowany jest zarówno do profesjonalnych fotografów jak i amatorów,  w dowolnym wieku. Zdjęcia będą przyjmowane niezależnie od czasu ich wykonania.  Każdy uczestnik, wysyłając  zgłoszenie, zobowiązuje się przestrzegać regulaminu oraz potwierdza, iż:

– przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie i majątkowe do nadesłanych fotografii

– osoby widniejące na zdjęciach wyrażają zgodę na publikowanie ich wizerunku,

– udziela organizatorowi prawa do nieodpłatnej i nieograniczonej możliwości publikowania i powielania fotografii m.in. w formie wystawy, na stronach internetowych, materiałach promocyjnych organizatorów.

Organizatorzy zastrzegają, że sytuacje naruszenia tego punktu rozwiązywane będą bezzwłoczną dyskwalifikacją z konkursu.

2. W przypadku uczestnika, który w momencie przystąpienia do konkursu nie ukończył 18 roku życia, wymagana będzie również zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie.

3. Fotografie powinny być powiązane z szeroko rozumianą Rosją. Może to być np. architektura, portret, krajobraz, zdjęcie reportażowe, przedstawienie życia codziennego mieszkańców, motywy rosyjskie w Polsce, relacje polsko-rosyjskie, wspomnienia z podróży, wakacji, itp. Zgłoszone prace nie mogą być fotomontażami.

4. Zgłoszenia odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną – na adres knkr.uo@gmail.com W tytule e-maila należy wpisać: Konkurs fotograficzny Sputnik, a w treści wiadomości: imię, nazwisko, numer telefonu oraz informacje o zdjęciach (kiedy i gdzie zostały zrobione, mile widziany krótki opis).

5. Na wskazany adres mailowy należy przesłaćplik ze zdjęciem podpisany nazwiskiem uczestnika i numerem pracy (np. kowalski_1) w formacie .jpg bądź .tiff i w rozdzielczości 300 dpi. Zdjęcia nie spełniające wymogów jakościowych, nie będą mogły być zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.

6. Do każdego uczestnika zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem o przyjęciu lub odrzuceniu prac konkursowych.

7. Termin nadsyłania prac upływa 5 marca o 23:59.

8. Organizatorzy mają 5 dni na wybranie najciekawszych prac, które zostaną zaprezentowane na wystawie towarzyszącej Festiwalowi Filmowemu Sputnik nad Polską w Opolu. W tym celu zostanie powołana Komisja Konkursowa.

9. Komisja wskaże również trzy główne nagrody (I, II i III nagroda) oraz wyróżnienia.

10. O wynikach konkursu i terminie wystawy Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową najpóźniej do 10 marca.

11. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy pokonkursowej.

 

 III. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego korzystania z nadesłanych prac oraz do różnych form publikacji prac nagrodzonych.

2. Wszelkie niejasności są rozwiązywane na korzyść Organizatorów.

3. Jeżeli na konkurs nie wpłynie dostateczna ilość zgłoszeń lub poziom prac nie będzie spełniał wymogów Komisji, Organizatorzy mogą podjąć decyzję o odwołaniu konkursu.

4. Zapytania związane z konkursem prosimy kierować do opiekuna konkursu: Patrycji Kostyra pkostyra.opolskielamy@gmail.com

Regulamin do pobrania

 

06/12/13

Konkurs fotograficzny

OPOLSKIE ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W OBIEKTYWIE

konkurs-foto

1. Konkurs fotograficzny pn.: „OPOLSKIE ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W OBIEKTYWIE” ma na celu:

  • kształtowanie i rozwijanie zarówno świadomości ekologicznej, jak i ekoenergetycznej uczestników Konkursu,
  • promocję odnawialnych źródeł energii,
  • zwrócenie uwagi na rolę, jaką powinna odgrywać energia oparta na odnawialnych źródłach na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich. 2. Organizator Konkursu: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego –  Regionalne Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie 3. Termin realizacji Konkursu: maj 2013r. – wrzesień 2013r. 4. Adresaci Konkursu: Konkurs skierowany jest do wszystkich osób pełnoletnich 5. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 czerwca 2013r., do godziny 24.00 6. Opis  Konkursu Szczegóły konkursu dostępne są na stronach internetowych: www.oodr.pl www.rce.oodr.pl 7. Nagrody w Konkursie: Miejsce I:  2 000,00 zł Miejsce II: 1 500,00 zł Miejsce III: 1 000,00 zł 2 Wyróżnienia: 500,00 zł / każde 8. Konkurs jest współfinansowany ze środków:
  • Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej PROW na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie,
  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
  • Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, w tym treści Regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu oraz przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

Informacje na stronie RCE

REGULAMIN
FORMULARZ
UMOWA

09/28/12

"Zmiany" – konkurs fotograficzny

Wygraj aparat cyfrowy,
vouchery na fotoksiążki CEWE , karty zniżkowe na odbitki w Fotojokerze,
w sumie 21 nagród.
 
Tematyka prac to „Zmiany” w pojęciu ideologicznym jak i społecznym. Bezpośrednie zmiany w środowisku naturalnym jak i ludzkim.
 
Szczegóły regulaminu i karta zgłoszenia na stronie www.offoto.pl/konkurs
 
 

06/25/12

Konkurs fotograficzny "Moja Europa"

Konkurs fotograficzny „Moja Europa”

11 czerwca ruszył konkurs fotograficzny organizowany przez Opolskie Centrum
Rozwoju Gospodarki i Stowarzyszenie OPAK. Zgłoszenia można nadsyłać do 24
września tego roku. Do wygrania lomograf, kurs fotografii lub cyfrowa ramka
na zdjęcia.

Chcąc zainteresować uczniów i studentów województwa opolskiego tematyką
Unii Europejskiej, OCRG oraz OPAK proponują wzięcie udziału w konkursie
fotograficznym „Moja Europa”. Konkurs ma charakter otwarty i mogą wziąć w
nim udział wszyscy uczniowie i studenci województwa opolskiego. Wystarczy
wykonać zdjęcie lub stworzyć fotoreportaż składający się z od 4 do 7 zdjęć
w jednej z konkursowych kategorii, które obejmują takie zagadnienia jak
Człowiek, Przestrzeń, Wydarzenie lub Europejski Rok Aktywności Osób
Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, a następnie wypełnić formularz
zgłoszeniowy dostępny na stronach organizatorów i wysłać całość na adres
europe-direct@ocrg.opolskie.pl. Zgłoszenia można nadsyłać do 24 września
tego roku. Do wygrania lomograf, kurs fotografii lub cyfrowa ramka na
zdjęcia.

Wyniki zostaną ogłoszone 16 października podczas wręczenia nagród
połączonego z prelekcją na temat fotografii zorganizowaną specjalnie dla
wszystkich uczestników konkursu.

06/13/11

SZYBKI FACEBOOKOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY

SZYBKI FACEBOOKOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY

Regulamin (prosty i krótki):
Temat: „niebieski” . Jedna osoba może zgłosić tylko jedno zdjęcie.
Wrzucamy na strone www.facebook.pl/dwaosiem na Tablice.
Zdjęcie wrzuca jego autor.
Start konkursu: 13 czerwca 2011r.
Zakończenie: 24 czerwca 2011r.
Wyniki: 25 czerwca 2011r.

Nagrody:
1 miejsce: 50% zniżki na dowolne warsztaty fotograficzne w 2.8 oraz pendrive 4Gb
2 miejsce: pendrive 4 Gb

Organizator:
Warsztaty Fotograficzne 2.8 oraz Wyższa Szkoła Bankowa

02/22/11

Dorota Jadach

Dorota otrzymała I nagrodę w naszym konkursie fotograficznym.