Dziękujemy!

Organizatorzy Opolskiego Festiwalu Fotografii składają serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy stworzyli i którzy skorzystali z Off-erty imprezy: znakomitym artystom i ich widzom, wolontariuszom i instytucjom, tym zza i tym sprzed obiektywu. Wrażenie, jakie wywarł festiwal będzie trwać jeszcze długo po jego zakończeniu, jak światło, które wciąż zostaje pod powiekami po błysku flesza. Bez Waszego zaangażowania nie udałoby nam się zogniskować uwagi miasta na sztuce fotografii. Nie udałyby się zmiany.
organizatorzy
Fundacja 2.8