Konkurs fotograficzny

OPOLSKIE ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W OBIEKTYWIE

konkurs-foto

1. Konkurs fotograficzny pn.: „OPOLSKIE ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W OBIEKTYWIE” ma na celu:

  • kształtowanie i rozwijanie zarówno świadomości ekologicznej, jak i ekoenergetycznej uczestników Konkursu,
  • promocję odnawialnych źródeł energii,
  • zwrócenie uwagi na rolę, jaką powinna odgrywać energia oparta na odnawialnych źródłach na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich. 2. Organizator Konkursu: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego –  Regionalne Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie 3. Termin realizacji Konkursu: maj 2013r. – wrzesień 2013r. 4. Adresaci Konkursu: Konkurs skierowany jest do wszystkich osób pełnoletnich 5. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 czerwca 2013r., do godziny 24.00 6. Opis  Konkursu Szczegóły konkursu dostępne są na stronach internetowych: www.oodr.pl www.rce.oodr.pl 7. Nagrody w Konkursie: Miejsce I:  2 000,00 zł Miejsce II: 1 500,00 zł Miejsce III: 1 000,00 zł 2 Wyróżnienia: 500,00 zł / każde 8. Konkurs jest współfinansowany ze środków:
  • Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej PROW na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie,
  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
  • Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, w tym treści Regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu oraz przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

Informacje na stronie RCE

REGULAMIN
FORMULARZ
UMOWA