Lech Lechowicz – fotograf o fotografii

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Fotograf o fotografii”. Tym razem będzie to osoba, która zajmuje się historią i teorią fotografii.

lechowicz-m

Fundacja 2.8

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu

w ramach cyklu Fotograf o fotografii

zapraszają na spotkanie

z Lechem Lechowiczem

i prezentację książki

Historia fotografii. Cz. 1 1839-1939

27 marca 2014 / czwartek / godz. 18:00

Sala Konferencyjna MBP, ul. Minorytów 4

wstęp wolny

 

Lech Lechowicz – urodzony w roku 1952, w Łodzi; zajmuje się historią i teorią fotografii oraz relacji występujących między tradycyjnymi dyscyplinami artystycznymi, a nowymi mediami (fotografią, filmem, video, technikami cyfrowymi). Autor wystaw, katalogów oraz tekstów dotyczących tych problemów. W latach 1977-1996 pracował w Muzeum Sztuki w Łodzi jako kustosz w Dziale Fotografii i Technik Wizualnych; wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.

Historia fotografii. Cz. 1 1839-139 – publikacja stanowi pierwszą część powszechnej historii fotografii, obejmującą okres między 1839 a 1939 rokiem. Zawiera ona historyczny opis ewolucji fotografii jako elementu kultury wizualnej, skupiający się głównie na przedstawieniu artystycznej przemiany fotografii uwzględniającej wzajemne relacje fotografii i sztuk pięknych(…). Uzupełnia ją prezentacja (…) reprezentowana wieloma cytatami z tekstów źródłowych, w większości przypadków niepublikowanych w języku polskim. Historyczny opis ukazujący miejsce i znaczenie fotografii w kulturze artystycznej omawianego okresu, odnosi się także do jej szeroko-kulturowego obiegu wynikającego z innych niż tylko artystycznych funkcji(…). Tekst ilustrowany jest reprodukcjami, które pozwalają pełniej przedstawić czytelnikowi ewolucję obrazowania samej fotografii, a także zwrócić uwagę na przemiany w świadomości wizualnej homo photographicusa, czyli człowieka epoki fotograficznej. Książka zdobyła Nagrodę Dziennikarzy w Konkursie na Najlepszy Podręcznik Akademicki w 2013 roku.

„(…)W Historii fotografii Lechowicza znajdziemy również sporo ciekawych, obszernych historycznych wypowiedzi artystów i krytyków. Większość z nich pochodzi z oryginalnych źródeł i stanowi sam w sobie cenny materiał badawczy.”

– Mateusz Palka

źródło: magazyn.o.pl

Egzemplarze książki będą do nabycia podczas spotkania w cenie 75zł.