Muzyczne Opole – realizacja

Praca na pełnych obrotach!
Czasu niewiele.
n/z: Zespół Pieśni i Tańca „Opole”