O nas

Fundacja 2.8 (do 2016r. jako Fundacja Warsztatów Fotograficznych 2.8) powstała w 2011 r. w Opolu. Inicjatorami stworzenia Fundacji byli Michał Grocholski, Sławoj Dubiel oraz Sławomir Mielnik, którzy już od początku roku 2010 aktywnie działali na rzecz rozwoju fotografii w Opolu w ramach utworzonych przez siebie Warsztatów Fotograficznych 2.8.
Sala wykładowa

Sala wykładowa – zajęcia

SKANSEN6

Sala wykładowa – zajęcia

Fundacja 2.8 ma na celu przede wszystkim rozpowszechnianie, promowanie i wspieranie różnych form fotografii oraz jej twórców. Realizacji postawionego celu służyć będą organizowane przez Fundację spotkania autorskie, warsztaty i kursy fotograficzne, plenery czy festiwale. Ponadto chcielibyśmy zintegrować opolskie środowisko artystyczne i stworzyć sieć współpracy z innymi organizacjami oraz instytucjami samorządowymi. Poprzez fotografię chcemy docierać do wielu grup społecznych, być inspiracją dla zainteresowanych tą dziedziną sztuki oraz realizować działania, które pozwolą mieszkańcom Opola (i nie tylko) odkryć własne pasje i rozwinąć umiejętności.

Zrzut ekranu 2015-04-18 (godz. 19.01.24)

Portretowanie Opolan.

IMG_6382

Spotkanie z Chrisem Niedenthalem

Warsztaty z technik szlachetnych

Warsztaty z technik szlachetnych

plener - Jura Krakowsko-Częstochowska

plener – Jura Krakowsko-Częstochowska

Warsztaty w plenerze

Warsztaty w plenerze

Fundacja realizuje swoje cele statutowe przez:
  • Promowanie twórców fotografii w kraju i za granicą
  • Współpracę z instytucjami artystycznymi, wydawniczymi i instytucjami upowszechniania kultury
  • Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami i organizacjami politycznymi i społecznymi oraz pozarządowymi na rzecz rozwoju i popularyzacji kultury
  • Realizację i produkcję materiałów audiowizualnych
  • Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie celów statutowych
  • Wspieranie i fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych
Zajęcia w studio

Zajęcia w studio

3 Opolski Festiwal Fotografii 2013

3 Opolski Festiwal Fotografii 2013

Spotkanie z Krzysztofem Millerem

Spotkanie z Krzysztofem Millerem

 

 

Fundacja Warsztatów Fotograficznych 2.8 uzyskała w dniu 21.06.2011 r. wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000389585

Zgodnie z zapisami Statutu Fundacji, jednym z przewidywanych źródeł dochodów Fundacji przeznaczonych na realizację celów statutowych są darowizny. Zachęcamy instytucje, organizacje oraz firmy zainteresowane wspieraniem działalności Fundacji doprzekazywania darowizn.
Nr konta: 13 1090 2138 0000 0001 1647 6675

 

Wystawa "Atelier Maxa Glauera", 2012

Wystawa „Atelier Maxa Glauera”, 2012

Cele fundacji:
Wspieranie i promocja twórczości audiowizualnej, w tym fotograficznej
Upowszechnianie sztuk audiowizualnych, w tym fotografii, jako formy dokumentu
i sztuki oraz komunikacji i integracji między narodami
Promowanie sztuk audiowizualnych, w tym fotografii na arenie polskiej
i międzynarodowej
Krzewienie kultury i wiedzy fotograficznej oraz dokumentalnej
Rozwijanie świadomości o roli fotografii w społeczeństwie
Promowanie autorów fotografii i ich prac
Organizowanie i prowadzenie kursów i warsztatów fotograficznych
Organizowanie spotkań i festiwali mających na celu szerzenie kultury
Promowanie fotografii w pismach polskich i zagranicznych
Tworzenie i promowanie marketingu wizualnego jako formy sztuki
Współpraca z Oddziałem Opolskim Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików

___________________________________________________________________________

Zarząd

Michał Grocholski – prezes zarządu

Urodzony w 1985r. w Opolu. Studia na Instytucie Twórczej Fotografii w Opavie (Czechy), absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Fotoreporter Gazety Wyborczej, autor dwóch wystaw indywidualnych i kilku zbiorowych. Laureat najważniejszych konkursów prasowych w Polsce. W fotografii najbardziej interesuje go człowiek w istotnych momentach w jego historii. W ramach kursów 2.8 będzie prowadził zajęcia z reportażu prasowego i dokumentu.
www.michalgrocholski.com

Sławek Mielnik – członek zarządu

Urodzony w 1980r. w Głubczycach. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku na kierunku Fotografia oraz Fotografię na Wydziale Operatorskim w Szkole Filmowej w Łodzi. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Na co dzień pracuje jako fotoreporter. W latach 1999 – 2003 dla Gazety Wyborczej w Opolu, obecnie dla Nowej Trybuny Opolskiej. Współpracuje także z Rzeczpospolitą. Autor kilku wystaw o tematyce fotografii camera obscura. Otrzymał Grand Prix w konkursie fotografii otworkowej. Najchętniej fotografuje ludzi. W ramach kursów 2.8 będzie prowadził pracownie portretu, mody i reportażu.
www.slawekmielnik.com www.mielnik.blogspot.com www.aleslub.com

Sławoj Dubiel – członek zarządu

Urodzony w 1964r. w Tarnowskich Górach. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu i Państwowego Studium Kulturalno Oświatowego w Opolu (specjalizacja fotografia i film). Swoje prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, zdobywając m. in. I nagrodę XV Biennale Fotografii Górskiej w Jeleniej Górze w 2008 roku. Od 2000 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Obecnie jest jego kierownikiem w okręgu opolskim. Tworzy głównie czarno-białe fotografie, przestrzeni postindustrialnych (np. Cementownia Groszowice, Fotorealizm, Vedute di Silesia, Dwie tradycje) oraz klasyczne fotografie krajobrazu (np. Pamiątka z Karkonoszy. Fotografia – Nowe Media). Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury. W ramach kursów 2.8 będzie prowadził zajęcia z krajobrazu, architektury i studio.www.slawojdubiel.art.pl www.efektniedoskonalosci.blogspot.com

dane Fundacji:
Fundacja 2.8
ul. Gabrieli Zapolskiej 31
45-353 Opole
NIP: 754-304-64-29

Nr konta: 13 1090 2138 0000 0001 1647 6675

Statut Fundacji – do pobrania