„Pokaż się” na 7 Opolskim Festiwalu Fotografii

pokaż się-logo

Już po raz czwarty zapraszamy do nadsyłania swoich prac w ramach

konkursu Pokaż się podczas 7 Opolskiego Festiwalu Fotografii.

Nadesłane prace – najlepiej gotowe lub na ukończeniu – muszą wiązać się

z hasłem przewodnim 7OFF jakim jest „Spojrzenie”.

Organizatorzy są otwarci na technikę i formę prezentowanych prac na

wystawie. W sekcji Pokaż się mogą brać udział wyłącznie Polscy artyści,

którzy tworzą w kraju lub poza granicami Polski.

 

W poprzednich edycjach wybraliśmy prace: Piotra Pardiaka,  Marleny

Jabłońskiej, Robert Danieluka.

Udział w naborze jest bezpłatny i otwarty dla każdego.

 

Osoba wybrana spośród nadesłanych zgłoszeń otrzyma od organizatora

nagrodę pieniężną w wysokości 1000zł (kwota pomniejszona będzie o

podatek, który Organizator Konkursu odlicza od kwoty brutto).

 

Wernisaż jednego wyróżnionego projektu odbędzie się w Miejskiej

Bibliotece Publicznej w Opolu podczas 7 Opolskiego Festiwalu Fotografii,

od 6 października do 5 listopada 2017 roku.

 

W wyborze prac wezmą udział:

– Marek Szyryk – Szkoła Filmowa w Łodzi

– Joanna Kinowska – Służewski Dom Kultury w Warszawie

– Sławomir Mielnik – Fundacja 2.8

 

Prace należy wysyłać wraz z wypełnionym formularzem na adres

mailowy: 7off@dwaosiem.pl lub kontakt@dwaosiem.pl do dnia 15 lipca 2017

roku.

Całkowity rozmiar nadesłanych prac nie może przekraczać 8MB.

 

Formularz do pobrania na stronie Festiwalu:

www.offoto.pl