Sąsiedzi. Od narodzin aż po śmierć. Fotografie Franciszka Lepicha z Oleszki

„Sąsiedzi. Od narodzin aż po śmierć. Fotografie Franciszka Lepicha z Oleszki” – to projekt realizowany przez Muzeum Wsi Opolskiej w 2021 roku. Zakłada on organizację wystawy archiwalnych fotografii – zbiorowego portretu mieszkańców Oleszki, Jasionej i Żyrowej, wsi położonych w powiecie krapkowickim, w pobliżu Góry św. Anny, na Śląsku Opolskim. Są to zdjęcia wykonane w latach 20., 30. i 40. XX wieku przez fotografa amatora Franciszka Lepicha. Ich oryginalne szklane negatywy zostały odnalezione w 2016 roku.

Wystawa prezentuje autorskie fotografie o wysokiej wartości artystycznej, będące przede wszystkim cennym źródłem informacji o dawnym życiu społeczności wiejskiej na Śląsku Opolskim. Ujęte w cykl zatytułowany „Od narodzin aż po śmierć” obrazują one najważniejsze etapy życia człowieka, w tym wypadku Ślązaka, i szerzej – historię oraz kulturę Śląska Opolskiego. Wystawa ma charakter etnograficzno-historyczny, a ze względu na wysoki poziom artystyczny zdjęć jest to również wystawa sztuki fotograficznej. Jej celem jest promowanie dziedzictwa kulturowego Śląska Opolskiego, a także popularyzowanie klasycznej sztuki fotograficznej oraz jednego z jej twórców.

Pomysł, scenariusz, nadzór nad realizacją wystawy: Magdalena Górniak-Bardzik

Terminy:

  • Wernisaż:

17 września 2021, godzina 17.00

wernisaż połączony z emisją filmu dokumentalnego

Wydarzenie towarzyszące wystawie:

  • 18 września 2021 r., godz.12.00

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie.

  • 9 października, godz. 12.00

Spotkanie z artystami fotografikami Sławojem Dubielem i Sławomirem Mielnikiem z Fundacji 2.8. poświęcone akcji fotograficzno-społecznej przeprowadzonej w Oleszce wśród współczesnych mieszkańców, osób spokrewnionych z Franciszkiem Lepichem i postaciami z fotografii Lepicha. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną efekty akcji – gotowe fotografie – portrety współczesnych mieszkańców Oleszki, Żyrowej i Jasionej.

  • 9 października, godz. 13.00

Franciszek Lepich. Fotograf. Wykład prof. dr hab. Marka Szyryka

  • 17 października, godz. 12.00

Dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego. Przykład lokalnej społeczności z okolic Góry Świętej Anny. Wykład prof. dr. hab. Teresy Smolińskiej

  • 17 października, godz. 14.00

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie. Kurator: Magdalena Górniak-Bardzik

 Miejsce:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45 – 835 Opole   

www.franciszeklepich.pl

www.muzeumwsiopolskiej.pl

udostępnij :