„Sąsiedzi. Od narodzin, aż po śmierć. Fotografie Franciszka Lepicha z Oleszki” – Wydarzeniem Muzealnym 2021 roku.

Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego podczas uroczystej gali Nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury za Wydarzenie Muzealne Roku przyznano Muzeum Wsi Opolskiej – wystawa czasowa „Sąsiedzi. Od narodzin, aż po śmierć. Fotografie Franciszka Lepicha z Oleszki”.

Wystawa przygotowana przez Magdalenę Górniak-Bardzik przy współpracy z naszą Fundacją 2.8 oraz Markiem Krajewskim była niezwykle interesująca i przyciągnęła tłumy odwiedzających. Projektowi towarzyszył niezwykły album z fotografiami Franciszka Lepicha i tekstami m.in. Marka Szyryka, Teresy Smolińskiej oraz film pod tym samym tytułem, pokazywany na wielu festiwalach w kraju i poza granicami Polski.

Wystawa była pokazywana podczas 11. Opolskiego Festiwalu Fotografii.

Gratulujemy!

Uroczysta gala odbyła się 5 grudnia 2022 r.

Więcej o tym niezwykłym znalezisku oraz całym projekcie – www.franciszeklepich.pl

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – Państwowego Funduszu Celowego i ze środków Samorządu Województwa Opolskiego

udostępnij :