Sąsiedzi. Od narodzin, aż po śmierć. Fotografie Franciszka Lepicha z Oleszki

Od pewnego czasu współpracujemy z Muzeum Wsi Opolskiej nad projektem pn. „Sąsiedzi. Od narodzin, aż po śmierć. Fotografie Franciszka Lepicha z Oleszki”.

Muzealny projekt zakłada organizację wystawy archiwalnych fotografii – portretów mieszkańców Oleszki, Jasiony i Żyrowej, wsi położonych w powiecie krapkowickim, w pobliżu Góry św. Anny, na Śląsku Opolskim, wykonanych przez fotografa amatora, stolarza i kołodzieja – Franciszka Lepicha w latach 20. I 30. XX w., odnalezionych w postaci oryginalnych szklanych negatywów w 2016 r.

Będzie to wystawa autorskich fotografii o wysokiej wartości artystycznej, ale przede wszystkim będących cennym źródłem informacji o dawnym życiu społeczności wiejskiej na Śląsku Opolskim, ujętych na wystawie w cyklu zatytułowanym „Od narodzin, aż po śmierć”, obrazującym najważniejsze etapy życia ludzkiego, w tym przypadku – Ślązaka, szerzej historię i kulturę Śląska Opolskiego. Wystawa o charakterze etnograficzno-historycznym oraz ze względu na wysoki poziom artystyczny zdjęć – także wystawa sztuki fotograficznej.

Ukazany zostanie wyjątkowo cenny, zarówno pod kątem historycznym, etnograficznym i socjologicznym, jak również technicznym, fotograficzny dorobek Franciszka Lepicha. Zrealizowany zostanie film dokumentalny. Ilustracją muzyczną wystawy będą unikatowe polskojęzyczne pieśni ludowe, opowiadające o życiu Ślązaków, zarejestrowane w 1913 r. na Śląsku Opolskim, za pomocą fonografu Edisona przez niemieckiego badacza Paula Schmidta. Wydany zostanie katalog wystawy, zorganizowane zostaną wydarzenia towarzyszące o charakterze edukacyjnym i integracyjnym.

Głównym celem wystawy jest promowanie dziedzictwa kulturowego Śląska Opolskiego oraz promowanie i rozpowszechnianie klasycznej sztuki fotograficznej oraz
jej twórcy.

 

Oprac. Magdalena Górniak-Bardzik, kurator wystawy, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Wernisaż: 17 września, o godzinie 17.00.

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Województwo Opolskie

Więcej szczegółów wkrótce!

udostępnij :