02/20/17

Wielka Rosja w małym kadrze

Konkurs fotograficzny

organizowany w ramach drugiej opolskiej edycji Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską

 Wielka Rosja w małym kadrze

 projekt konkurs plakat

 

§1 Regulamin konkursu

I. Organizacja

 1.       Organizatorami konkursu są: Koło Naukowe Kultury Rosyjskiej, Stowarzyszenie Opolskie Lamy oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód.

2.       Patronami konkursu są: Galeria Sztuki Współczesnej, Fundacja 2.8 oraz Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.

3. Konkurs ma charakter otwarty. Nie ma opłat wpisowych.

4. Celem konkursu jest stworzenie zbioru wizualnych refleksji na temat Rosji, która jest krajem stosunkowo nam bliskim, a jednak nadal tajemniczym i nieoczywistym. Jej ogromny obszar zarówno w sensie terytorium jaki i kultury, historii, mentalności jest wspaniałym zbiorem inspiracji. Uczestnicy konkursu wybierając konkretny kadr, sytuację, miejsce – opowiadają historię i prezentują swój punkt widzenia na naszych wschodnich sąsiadów. Konkurs organizowany jest właśnie po to, aby zebrać i zaprezentować wszystkie te fotograficzne wypowiedzi w ramach Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik nad Opolem.

5. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie zorganizowana wystawa wyróżnionych zdjęć. Informacje o wystawie pojawią się w marcu.

 

 II. Przebieg konkursu

 1. W konkursie może wziąć udział każdy. Skierowany jest zarówno do profesjonalnych fotografów jak i amatorów,  w dowolnym wieku. Zdjęcia będą przyjmowane niezależnie od czasu ich wykonania.  Każdy uczestnik, wysyłając  zgłoszenie, zobowiązuje się przestrzegać regulaminu oraz potwierdza, iż:

- przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie i majątkowe do nadesłanych fotografii

- osoby widniejące na zdjęciach wyrażają zgodę na publikowanie ich wizerunku,

- udziela organizatorowi prawa do nieodpłatnej i nieograniczonej możliwości publikowania i powielania fotografii m.in. w formie wystawy, na stronach internetowych, materiałach promocyjnych organizatorów.

Organizatorzy zastrzegają, że sytuacje naruszenia tego punktu rozwiązywane będą bezzwłoczną dyskwalifikacją z konkursu.

2. W przypadku uczestnika, który w momencie przystąpienia do konkursu nie ukończył 18 roku życia, wymagana będzie również zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie.

3. Fotografie powinny być powiązane z szeroko rozumianą Rosją. Może to być np. architektura, portret, krajobraz, zdjęcie reportażowe, przedstawienie życia codziennego mieszkańców, motywy rosyjskie w Polsce, relacje polsko-rosyjskie, wspomnienia z podróży, wakacji, itp. Zgłoszone prace nie mogą być fotomontażami.

4. Zgłoszenia odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną – na adres knkr.uo@gmail.com W tytule e-maila należy wpisać: Konkurs fotograficzny Sputnik, a w treści wiadomości: imię, nazwisko, numer telefonu oraz informacje o zdjęciach (kiedy i gdzie zostały zrobione, mile widziany krótki opis).

5. Na wskazany adres mailowy należy przesłaćplik ze zdjęciem podpisany nazwiskiem uczestnika i numerem pracy (np. kowalski_1) w formacie .jpg bądź .tiff i w rozdzielczości 300 dpi. Zdjęcia nie spełniające wymogów jakościowych, nie będą mogły być zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.

6. Do każdego uczestnika zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem o przyjęciu lub odrzuceniu prac konkursowych.

7. Termin nadsyłania prac upływa 5 marca o 23:59.

8. Organizatorzy mają 5 dni na wybranie najciekawszych prac, które zostaną zaprezentowane na wystawie towarzyszącej Festiwalowi Filmowemu Sputnik nad Polską w Opolu. W tym celu zostanie powołana Komisja Konkursowa.

9. Komisja wskaże również trzy główne nagrody (I, II i III nagroda) oraz wyróżnienia.

10. O wynikach konkursu i terminie wystawy Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową najpóźniej do 10 marca.

11. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy pokonkursowej.

 

 III. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego korzystania z nadesłanych prac oraz do różnych form publikacji prac nagrodzonych.

2. Wszelkie niejasności są rozwiązywane na korzyść Organizatorów.

3. Jeżeli na konkurs nie wpłynie dostateczna ilość zgłoszeń lub poziom prac nie będzie spełniał wymogów Komisji, Organizatorzy mogą podjąć decyzję o odwołaniu konkursu.

4. Zapytania związane z konkursem prosimy kierować do opiekuna konkursu: Patrycji Kostyra pkostyra.opolskielamy@gmail.com

Regulamin do pobrania

 

01/21/15

aparat – mój przyjaciel

Fundacja 2.8

zapraszają na warsztaty fotograficzne

aparat – mój przyjaciel

Sala Konferencyjna MBP, ul. Minorytów 4

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY

fot. Sławoj Dubiel

fot. Sławoj Dubiel

Warsztaty fotograficzne Aparat -mój przyjaciel są skierowane do osób, które chcą poznać swój aparat fotograficzny, jego możliwości i zagadnienia techniczne oraz przełożyć tę wiedzę na praktykę. Warsztaty odbędzie się w dwóch częściach (14 i 28 lutego 2015 roku) po 4 godz. zegarowe (10:00-14:00) w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Prowadzący: Sławomir Mielnik, Michał Grocholski, Sławoj Dubiel
Cena: 300zł

_____________________

Plan spotkań:

1. Podstawy funkcji aparatu, ekspozycja, przysłona, balans bieli, pomiar światła (szara karta)

Wszystkie zagadnienia omawiane będą na aparatach kursantów. Kursanci na pierwsze spotkanie przynoszą ok. 20 swoich zdjęć, tych dobrych jak i tych nieudanych. Omówią je wspólnie z prowadzącymi zajęcia.

2. Typowe błędy podczas fotografowania, zasady kompozycji.

3. Portret, światło zastane. Praca we wnętrzach. Pomiary światła aparatu.

4. Pejzaż. Prezentacja cykli oraz tworzenie opowieści.

5. Selekcja zdjęć.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: kontakt@dwaosiem.pl, w temacie wiadomości wpisując hasło „Warsztaty fotograficzne”. W treści maila prosimy podać imię, nazwisko, wiek oraz informację, jakim aparatem się fotografuje. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy do 10 lutego.

09/24/14

„Fotograf o fotografii”: Marek Arcimowicz i Eustachy Kossakowski

„Fotograf o fotografów” to projekt spotkań z fotografami oraz osobami zajmującymi się fotografią.

Dwa najbliższe spotkania odbędą się podczas 4 OFF-u.

- Spotkanie z Markiem Arcimowiczem odbędzie się 9.10 (czwartek)Miejskiej Bibliotece Publicznej o godzinie 17.00
- Spotkanie z  żoną artysty Anną Ptaszkowską odbędzie się 8.10 (środa) w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej o godzinie 18.00

 

 

Marek Arcimowicz - (ur. 1972) Fotograf zawodowy „do zadań specjalnych” z 20-to letnim stażem. Wykładowca uniwersytecki. Z wykształcenia architekt-planista, instruktor narciarstwa. Przez lata pracował multidyscyplinarnie – łącząc funkcję fotografa, testera i projektanta sprzętu. Pracuje dla liczących się klientów i największych agencji reklamowych w Polsce i za granicą. Z aparatem „zaliczył“ wszystkie strefy geograficzne. Od roku 2000 do 2004 był członkiem fotograficznej agencji PORTFOLIO. W roku 1999, od początku działania – rozpoczął współpracę z polską edycją magazynu „National
Geographic”. 
Wystawa „Tramén Tepui” to fotograficzna relacja z polsko – wenezuelskiej ekspedycji, która zdobyła, po raz pierwszy w historii, izolowaną górę Tramén Tepui w południowo-wschodniej Wenezueli. Na jej zboczach Polacy odkryli unikalne okazy fauny, w tym zupełnie nowe dla nauki endemiczne gatunki motyli.
W sercu gęstej selvy na granicy Wenezueli i Gujany, tu gdzie Arthur Conan Doyle ulokował swój „Zaginiony Świat”. Koszmarne warunki w górskim lesie mgielnym – wszędobylskie robactwo, wilgoć, upały wymieszane z chłodem, a ulewy z suszą…Trudno uwierzyć, bo choć z trudem – to wciąż można znaleźć tereny nieznane, będące białą plamą na mapie, dotknąć kawałka skały prakontynentu – jako pierwszy człowiek, można nadać nazwy geograficzne niepoznanym obszarom. I choć epoka wielkich eksploracji dawno minęła, wciąż jest coś do odkrycia.Trzon obydwu wypraw stanowili: pomysłodawca i kierownik – Michał Kochańczyk; Izabela Stachowicz, biolog, UJ; Marek Arcimowicz, fotograf, dziennikarz. Do ostatniej dołączyli Wenezuelczycy: Alberto Raho i Carlos Mario Osorio.Śmieszne historie przeplatają się z dramaturgią pierwszej udanej wspinaczki na niezdobyty szczyt przez mieszany, polsko-wenezuelski zespół, odkryciem nieznanych gatunków zwierząt przez młodego
naukowca – a wszystko na terytoriach – i z udziałem – Indian, bez których pomocy realizacja projektu nie byłaby możliwa. Dzięki ich obecności opowieść zyskała też kolorytu, a Indianie dowiedzieli się, że na szczyt góry, której się obawiali i którą nazywali „smokiem”, można wejść… Wyprawa pod patronatem m.in. NATIONAL GEOGRAPHIC Polska.
Eustachy Kossakowski (1925-2001) jeden z najbardziej znanych polskich fotografów, parał się zarówno fotografią reportażową, jak i artystyczną. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W drugiej połowie lat 50. i w latach 60. pracował jako fotoreporter w pismach „Stolica”, „Zwierciadło”, „Polska”, „Ty i Ja”. Dokumentował i uczestniczył w życiu artystycznym Warszawy oraz Paryża. Od 1970 roku mieszkał we Francji, gdzie zdobył uznanie cyklem „6 metrów przed Paryżem”.
Kossakowski zasłynął w latach 50. i 60. przede wszystkim jako fotograf polskiego środowiska artystycznego. Fotografował spektakle Tadeusza Kantora, rzeźby Aliny Szapocznikow, działania Edwarda Krasińskiego, Henryka Stażewskiego, Jerzego Grotowskiego. Fotograf związany był ze środowiskiem artystycznej awangardy, czynnie uczestniczył w życiu artystycznym Warszawy, jakby „przy okazji” je fotografując.„6 metrów przed Paryżem”to cykl składający się z 159 czarno białych fotografii. Ekspozycja pokazywana była wcześniej m.in. w Musée des Arts Decoratifs w Paryżu, w Moderna Museet w Sztokholmie oraz w berlińskim Freies Museum. Jej nowatorstwo polega na przyjęciu przez Eustachego Kossakowskiego jednego punktu widzenia dla 159 fotografii.
Artysta zrealizował reportaż o Paryżu fotografując wszystkie tablice sygnalizacyjne z napisem PARIS znajdujące się na granicy miasta z odległości sześciu metrów. Wystawę doceniło środowisko artystycznej awangardy jako radykalne odejście od tzw. fotografii humanistycznej na rzecz obiektywnej rejestracji rzeczywistości, będącej właściwą naturą i pierwotną funkcją fotografii.

 Projekt jest współfinansowany przez Urzęd Miasta Opola.